Att bygga med oss

Att bygga med oss

Att bygga med oss skall kännas tryggt. Vi grundar alla våra projekt på att alla människor kommer till oss med sina egna speciella behov och visioner. 

Vi vet att varje tomt är unik så det gäller att utnyttja alla de fördelar som marken erbjuder för att optimera husets läge och estetiska arkitektur.

Tillsammans med en bra arkitekt skapar vi tidlösa och välritade bostäder med vår nordiska design som håller energieffektiviteten genom hela sin livslängd.

Vårt koncept är att använda delar av fabriksbyggda komponenter där fördelarna är stora men bibehålla det genuina hantverket som enligt oss skall utföras på plats. Vi vågar gå emot strömmen och ta vara på smarta tekniska lösningar som håller kostnaderna nere utan att skrapa på den höga kvalitén.

Vår erfarenhet är att det är viktigt att våra projektledare med lång byggerfarenhet är med i ett tidigt skede. Vi kan då tillsammans med arkitekten skapa ett unikt hus med ett sunt samspel mellan design  och kostnad.

Vi har samma kontaktperson hela processen för att ge kunden en  trygghet under den fantastiska resa som det är att bygga ett hus.

Vi ordnar alla praktiska detaljer som bygglov, underentreprenörer och besiktningar under projektets gång oavsett vilket hus ni har bestämt er för.